ช่องทางวิ่งร้อนหลัก (Manifold)

ระบบทางวิ่งร้อนสามารถแยกออกเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ได้
ส่วนที่แบ่งของหลอมไหลออกไปยังหัวฉีดตำแหน่งต่าง ๆ เรียกว่า ช่องทางวิ่งร้อนหลัก
อุณหภูมิของพลาสติกหลอมเหลวและการกระจายตัวของความดันสำหรับแม่พิมพ์หลายโพรงแบบจำเป็นต้องมีความสม่ำเสมอ
ดังนั้น แบบร่างของช่องทางวิ่งร้อนหลักควรมีความสมมาตร

ช่องทางวิ่งร้อนหลัก (Manifold) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การฉีดขึ้นรูป: เส้นแบ่งระหว่าง ส่วนหัวฉีด (สีน้ำเงิน) กับ ส่วนดันปลด (สีชมพู่) คือ เส้นแบ่งแม่พิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

ทางวิ่งร้อน (Hot Runner)

ในแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก ช่องทางที่นำของหลอมไหลจากหัวเครื่องฉีดเข้าสู่ทางวิ่งเย็นหรือโพรงแม่พิมพ์โดยมีการควบคุมความร้อนเพิ่มเติมเพื่อรักษาอุณหภูมินั้นเรียกว่า ทางวิ่งร้อน วัสดุในทางวิ่งร้อนนั้นจะอยู่ในสถานะของเหลวตลอดทั้งวัฏจักรการฉีดและถูกใช้สำหรับวัฏจักรถัดไป ทางวิ่งร้อนถูกใช้เพื่อลดการสูญเสียวัสดุ ความดันฉีด หลีกเลี่ยงการเกิดรอยประสาน (การฉีดเติมเต็มแบบเป็นลำดับ) เป็นต้น

ทางวิ่งร้อน (Hot Runner) ในอุตสาหกรรมพลาสติก
ทางวิ่งร้อน (Hot Runner) ในอุตสาหกรรมพลาสติก
(1) ทางวิ่งร้อน : ทางวิ่งร้อนคือช่องทางวิ่งที่มีการควบคุมความร้อน
(2) ทางวิ่งร้อน : หัวฉีด – จากงานจริงสู่การจำลอง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

วาล์วเกท (Valve Gate)
ช่องทางวิ่งหลัก (Manifold)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

ทางเข้าแบบวาล์ว (Valve gate)

หัวฉีดในระบบทางวิ่งร้อนแบ่งออกเป็นหัวฉีดแบบเปิดและแบบปิด
หัวฉีดแบบปิดสามารถเปิดและปิดได้ด้วยกลไกของวาล์ว โดยใช้เข็มเหล็กเป็นตัวเปิดและปิด จึงเรียกว่า ทางเข้าแบบวาล์ว
เข็มจะถูกดันให้ราบเสมอกับทางเข้าในขณะปิด ทำให้มีเพียงรอยวงกลมขนาดเล็กของเข็มเกิดขึ้นที่ผิวชิ้นงาน
วาล์วสามารถควบคุมในช่วงการเติมเต็มและการอัดของกระบวนการฉีดขึ้นรูป

ทางเข้าแบบวาล์ว (Valve Gate) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ทางวิ่งร้อน: การเคลื่อนที่เปิด-ปิดของเข็มที่ทางเข้าแบบวาล์ว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การฉีดแบบเป็นลำดับ (Sequential Injection)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

ทางเข้าแบบวาล์วภายใน (Internal Valve Gate)

หัวฉีด ทางวิ่งร้อน สามารถใช้งานร่วมกับเข็มด้านใน
และเรียกทางเข้าลักษณะแบบนี้ว่า ทางเข้าแบบวาล์ว
ซึ่งการเปิดและปิดเข็มวาล์วสามารถทำได้หลายวิธี
หนึ่งในนั้นคือ การใช้ลมควบคุมการเคลื่อนที่ของเข็มภายในหัวฉีดที่มีทางเข้าแบบวาล์ว
สำหรับทางเข้าแบบวาล์วระบบนิวเมติก สามารถทำงานโดยปราศจากซีลยาง
สารหล่อลื่น หรือการหล่อเย็นกระบอกสูบ
และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 400 องศาเซลเซียส (750 องศาฟาเรนไฮต์)

ทางเข้าแบบวาล์วภายใน (Internal Valve Gate) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - MHS

ทางวิ่งร้อน: การเปิดและปิดของหัวฉีดทางวิ่งร้อนแบบวาล์วโดยใช้นิวเมติก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ช่องทางวิ่งร้อนหลัก (Manifold)
การฉีดแบบเป็นลำดับ (Sequential Injection)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

MHS logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

ปลอกทำความร้อน (Heater Band)

ปลอกทำความร้อนถูกใช้ใน ระบบทางวิ่งร้อน เพื่อเพิ่ม อุณหภูมิ ในช่องหลอมให้สูงขึ้นตามอุณหภูมิที่ต้องการสำหรับกระบวนการ และรักษาอุณหภูมิไว้
ระบบทางวิ่งร้อนมักประกอบด้วย ทางวิ่งร้อนหลัก 1 ช่อง และทางวิ่งร้อนรอง 1 ช่องหรือมากกว่า
เซ็นเซอร์จะถูกใช้งานร่วมกับ ชุดควบคุมแบบ PID เพื่อควบคุมอุณหภูมิ
และทำให้เกิดการกระจายตัวของอุณหภูมิภายในช่องหลอมอย่างสม่ำเสมอ

ปลอกทำความร้อน (Heater Band)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ทางวิ่งร้อน: ปลอกทำความร้อนแบบขดลวดสวมกับส่วนประกอบต่าง ๆ ของทางวิ่งร้อน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ช่องทางวิ่งร้อนหลัก (Manifold)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.