คอมปาวด์ที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้ว ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์แบบกึ่งสำเร็จ ผลิตภัณฑ์สำเร็จแล้ว หรือทางวิ่ง มีชื่อเรียกทั่วไปว่า รีไซเคลท (recyclates)
คำว่า รีไซเคลท (recyclate) เกิดจากการรวมกันของ รีไซคลิง (recycling) และตามด้วยตัวพลาสติก (เช่น อะคลิเลท)
รีไซเคลท อาจหมายถึง regrind, regranulate หรือ คอมปาวด์

รีไซเคลท ไม่ใช้วัสดุหลัก แต่สามารถทดแทนวัสดุหลักได้ในงานหลายประเภท และลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

รีไซเคลท (Recyclate) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - MKV


พลาสติก: ตัวสว่านที่ผลิตจากวัสดุ รีไซเคลท

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

รีไซคลิงแบบเชิงกล (Recycling (mechanical))
อสัณฐาน (Amorphous)
โครงสร้างแบบกึ่งผลึก (Semi-crystalline)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

MKV logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.