ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ระยะเวลาในการเติมเต็ม ทางวิ่งเย็น (ถ้ามี) และ โพรงแบบ เรียกว่า เวลาฉีด (เส้นสีม่วงในกราฟแสดงความดันกับเวลา)
ข้อดีของการฉีดช้าคือ มีอัตราเฉือนต่ำและแรงที่กระทำกับวัสดุไม่สูงเกินไป
อย่างไรก็ตามการฉีดช้าเกินไป จะทำให้ความดันฉีดเพิ่มสูงขึ้น หรือชิ้นงานเติมเต็มไม่สมบูรณ์

เวลาฉีด (Injection Time) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


กระบวนการฉีดขึ้นรูป: เวลาฉีดคือ เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเติมเต็ม 100% ของชิ้นงาน


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.
ลืมรหัสผ่าน? กรุณากรอกชื่อผู้ใช้หรือที่อยู่อีเมล คุณจะได้รับลิ้งค์สำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล
We do not share your personal details with anyone.