พลาสติกย่อย (Regrind)

ส่วนที่เป็นของเสียในการฉีดขึ้นรูปพลาสติก เช่น ทางวิ่งเย็นและชิ้นงานเสีย
สามารถนำไปแปรรูปใหม่ได้
การทำให้พลาสติกที่เป็นของเสียกลายเป็นส่วนเล็กส่วนน้อย เรียกว่า การบดย่อย
ขนาดของพลาสติกหลังจากการย่อยจะแตกต่างกันและไม่สม่ำเสมอ
มีขนาดตั้งแต่ 6 มม. ถึง 8 มม. ขึ้นอยู่กับกระบวนการย่อย

การนำไปผลิตเป็นชิ้นงานใหม่ สามารถผสมพลาสติกที่ผ่านการย่อยกับพลาสติกดั้งเดิม
โดยมีอัตราส่วนผสมแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดและการนำไปใช้งาน
สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือ สิ่งปนเปื้อนและปริมาณฝุ่น ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการผลิตได้

พลาสติกย่อย (Regrind)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก - MKV

พลาสติก: พลาสติกที่ผ่านการบดย่อย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การรีไซเคิล (ทางกล) (Recycling (mechanical))ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

MKV logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.