แรงปิดแม่พิมพ์ (Clamping Force)

เครื่องฉีดพลาสติกกดอัดแม่พิมพ์สองฝั่งเข้าหากันเพื่อต้านแรงดันของหลอมไหลในช่วงการฉีดเติมและย้ำ
แรงที่ต้องการนี้เรียกว่า “ แรงปิดแม่พิมพ์ ”
โดยส่วนใหญ่เครื่องฉีดพลาสติกจะระบุแรงปิดแม่พิมพ์สูงสุดตามหลังชื่อของแต่ละรุ่น
หน่วยของแรงอาจแสดงเป็น กิโลนิวตัน (kN) หรือ ตัน (t)
ถ้าแรงปิดแม่พิมพ์ต่ำเกินไป แม่พิมพ์สองฝั่งจะถูกผลักออกจากกันโดยแรงดันของหลอมไหล และทำให้เกิดครีบ
การจำลองกระบวนการฉีดช่วยให้ทราบแรงปิดแม่พิมพ์ที่ต้องการล่วงหน้าและเลือกขนาดเครื่องฉีดพลาสติกที่ถูกต้อง
แรงปิดแม่พิมพ์สามารถประมาณได้จากผลคูณระหว่างพื้นที่ภาพฉายกับแรงดันโพรงแบบ

แรงปิดแม่พิมพ์ (Clamping Force) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เครื่องฉีดพลาสติก: กราฟแรงปิดแม่พิมพ์สามารถช่วยเลือกขนาดเครื่องฉีดพลาสติกที่ถูกต้อง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.