การแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ จากอุตสาหกรรมพลาสติกผ่าน Xpress
จดหมายข่าวด้านเทคนิคจัดทำขึ้นเป็นประจำโดย PLEXPERT
ในการจัดทำแต่ละครั้งจะมีหัวข้อเฉพาะ และมีเนื้อหาประมาณ 3 หน้า
ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรทางความรู้ สำหรับติดตามการพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงในอุตสาหกรรม

Xpress ในอุตสาหกรรมพลาสติก


ตัวอย่างหน้าหลักของ Xpress.

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

IR-ThermalSystem

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.