ชุดฉีดที่ถูกติดตั้งเพิ่มให้กับเครื่องฉีดเพื่อใช้สำหรับการฉีดขึ้นรูปแบบสองส่วนหรือหลายส่วนเรียกว่า ชุดฉีดรอง
ซึ่งมีชุดควบคุมและมีความยืดหยุ่นในการติดตั้ง ชุดฉีดรองสามารถติดตั้งด้านบนหรือด้านที่ไม่เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องมือ
พลาสติกเหลวจากชุดฉีดรองสามารถไหลเข้าโพรงแบบผ่านทางวิ่งเย็นหรือร้อน

ชุดฉีดรอง (Secondary Injection Unit) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


กระบวนการฉีดขึ้นรูป : ชุดฉีดรองที่ถูกติดตั้งกับเครื่องฉีดขึ้นรูป


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ชุดหมุนแนวตั้ง (Vertical Rotation Table)
การฉีดขึ้นรูปแบบสองส่วน (2 Shot Molding)
การฉีดขึ้นรูปแบบทับ (Overmolding)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.
ลืมรหัสผ่าน? กรุณากรอกชื่อผู้ใช้หรือที่อยู่อีเมล คุณจะได้รับลิ้งค์สำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล
We do not share your personal details with anyone.