อากาศหรือแก๊สที่ไม่สามารถระบายหรือระบายออกจากโพรงแม่พิมพ์ได้ทันเวลา อาจเกิดขึ้นได้ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
การอั้นอากาศเกิดขึ้นเมื่ออากาศหรือแก๊สถึงล้อมรอบด้วยพลาสติกเหลว หรือบริเวณจุดสุดท้ายของการไหลที่ปราศจากช่องระบายอากาศ
ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยไหม้
การอั้นอากาศสามารถเกิดขึ้นภายในหรือบริเวณผิวของชิ้นงาน ซึ่งในกรณีหลังอาจทำให้การเติมเต็มไม่สมบูรณ์
หลีกเลี่ยงการอั้นอากาศได้โดยการออกแบบช่องระบายอากาศที่ดีและผนังชิ้นงานให้มีความหนาสม่ำเสมอ

การอั้นอากาศ (Air Trap) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


ข้อผิดพลาดงานฉีดขึ้นรูป: อากาศอั้นตรงกลางของชิ้นงาน


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ฟองอากาศ

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.
ลืมรหัสผ่าน? กรุณากรอกชื่อผู้ใช้หรือที่อยู่อีเมล คุณจะได้รับลิ้งค์สำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล
We do not share your personal details with anyone.