ในทางตรงกันข้ามกับรายงานผลลัพธ์ที่ถูกสร้างแบบอัตโนมัติ Xpertise เกิดจากการตรวจสอบผลลัพธ์อย่างละเอียด
ประกอบไปด้วยคำอธิบาย คำแนะนำสำหรับการปรับปรุง และการวิเคราะห์การออกแบบเพื่อการผลิต (DFM) ของชิ้นงาน
ทำให้ทุกคนทราบว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อ ในช่วงของการพัฒนา ชิ้นงาน (Part) พลาสติก ถึงแม้ว่าจะมีความรู้ทางด้านนี้ไม่มากนัก
ซึ่งใช้ระบบ four-eye เพื่อประกัน คุณภาพ (Quality) และสร้างความเชื่อมั่น โดยมีผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 คน ในการวิจารณ์ผลลัพธ์

Xpertise ในอุตสาหกรรมพลาสติก


Xpertise หมายถึง รายงานผลลัพธ์การจำลองและการออกแบบเพื่อการผลิต (DFM)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.