ไมโครมิเตอร์วัดเร็ว (Quick Micrometer)

เป็นเครื่องมือวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของงานที่มีลักษณะเป็นทรงกระบอก
เช่น เพลา สลักเกลียว หรือท่อ ซึ่งจะเรียกว่า ไมโครมิเตอร์วัดนอก หรือ ไมโครมิเตอร์วัดเร็ว
หัวไมโครมิเตอร์และโครงประกอบกันกลายเป็นเครื่องมือวัดแบบจับยึด
ช่วงการวัดในงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 500 มม.
มีไมโครมิเตอร์ที่มีลักษณะหัววัดเป็นแผ่นกลมและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าแกนวัด
สำหรับวัดฟันเฟือง ซึ่งเรียกว่าไมโครมิเตอร์แบบแผ่นกลม หรือแบบปีก
ร่องรัศมีจะถูกวัดด้วยไมโครมิเตอร์วัดนอกที่มีหัววัดเป็นแผ่นราบและได้ระดับ
นอกจากนี้ยังมีหัววัดลักษณะอื่น ๆ เช่น รูปตัววี รูปใบมีด เป็นต้น
เส้นผ่านศูนย์กลางพิตช์ของเกลียวนอก สลักเกลียว ฯลฯ สามารถวัดด้วยไมโครมิเตอร์วัดนอก
ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนหัววัดให้เข้ากับพิตช์และประเภทของเกลียว

ไมโครมิเตอร์วัดเร็ว (Quick Micrometer) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - KDP GmbH

เทคโนโลยีการวัด: ไมโครมิเตอร์วัดนอกสำหรับขนาดระหว่าง 25 ถึง 50 มม.

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

KDP GmbH logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.