แม่พิมพ์ (Mold)

สำหรับการผลิต ชิ้นงาน ฉีดขึ้นรูป มีความจำเป็นต้องติดตั้งแม่พิมพ์บนเครื่องฉีดขึ้นรูป
โดยทั่วไปแม่พิมพ์ถูกออกแบบอย่างถาวรและสร้างจากเหล็กหรืออลูมิเนียม
ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ แม่พิมพ์ 1 ตัวสามารถสร้างชิ้นงานได้นับล้านชิ้น
ความซับซ้อนของแม่พิมพ์มีตั้งแต่แม่พิมพ์สองแผ่นธรรมดา ไปจนถึง แม่พิมพ์แบบชั้นที่ซับซ้อนพร้อมตัวเลื่อน ฯลฯ
เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม มีความจำเป็นต้องพิจารณาถึงรูปแบบของแม่พิมพ์ตั้งแต่เริ่มต้นของช่วงการออกแบบชิ้นงาน

แม่พิมพ์ (Mold) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

แม่พิมพ์ฉีด: แม่พิมพ์อายุ 15 ปี และผลิตชิ้นงานมาแล้วมากกว่า 750,000 ชิ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.