แผ่นแม่พิมพ์ (Mold plate)

แผ่นที่มีหน้าที่เป็นเบ้าสำหรับ ส่วนคาวิตี้ และ ส่วนคอร์ ใน แม่พิมพ์ ฉีดพลาสติกเรียกว่า แผ่นแม่พิมพ์
ปรกติจะมีแผ่นแม่พิมพ์ที่ ส่วนหัวฉีด และ ส่วนดันปลด
โพรงแบบสามารถขึ้นรูปได้โดยตรงที่แผ่นแม่พิมพ์ หรืออินเสิร์ตที่อยู่ในเบ้าของแผ่นแม่พิมพ์
ซึ่งขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของ ชิ้นงาน

แผ่นแม่พิมพ์ (Mold plate)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

แม่พิมพ์ฉีด : ข้อมูล CAD ของแผ่นแม่พิมพ์จากหน้ากาก Certespiri

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การนับโพรงแบบ (Cavity Count)
แท่งเลื่อน (Slider)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.