ชุดส่วนผสม LSR (LSR Dosing Unit)

วัสดุ Liquid Silicone Rubbers (LSR) สำหรับการฉีดขึ้นรูป มักบรรจุอยู่ในรูปแบบถังขนาดต่าง ๆ เช่น 2.5 กิโลกรัม 5.0 กิโลกรัม เป็นต้น
สำหรับกระบวนการผลิต จะใช้ส่วนผสมเชิงปริมาตรของ “A” และ “B” ในอัตราส่วน 1:1
เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนกัน มีความคงที่ และได้วัสดุผสมที่ปราศจากฟองอากาศ จึงมีความจำเป็นต้องใช้ ชุดส่วนผสม

ชุดส่วนผสม LSR (LSR Dosing Unit) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: ชุดส่วนผสม LSR ที่มีส่วนผสม 2 ส่วน บรรจุในถังสีน้ำเงิน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

LSR (LSR)
อีลาสโตเมอร์ (Elastomer)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.