เครื่องวัดความชื้นตกค้างด้วยอินฟราเรด (Infrared residual moisture measurement)

ในระหว่างการเก็บรักษา พลาสติกสามารถดูดซับความชื้นได้ในปริมาณที่แตกต่างกัน
ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของพลาสติก ก่อนการผลิตต้องตรวจสอบปริมาณความชื้น
และอบไล่ความชื้นหากมีความจำเป็น

หากวัสดุตัวอย่างได้รับความร้อนจาก รังสีอินฟราเรด ขณะวัด ความชื้นตกค้าง
จะเรียกว่า การวัดความชื้นตกค้างด้วยอินฟราเรด
ซึ่งมีหลักการวัดดังนี้:
วัสดุตัวอย่างถูกทำให้ร้อนด้วยรังสีอินฟราเรด ทำให้ความชื้นระเหยออกจากพลาสติก
อาศัยการตรวจสอบน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งความแม่นยำสูงที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องวัด
และหาความแตกต่างของน้ำหนักระหว่างก่อนและหลังการอบไล่ความชื้น
ผลลัพธ์ที่ได้คือ ปริมาณความชื้นมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ (%)

เครื่องวัดความชื้นตกค้างด้วยอินฟราเรด  (Infrared residual moisture measurement) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - GWT

คุณภาพ: เครื่องวัดความชื้นตกค้างด้วยอินฟราเรดในขณะทำงาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การควบคุมคุณภาพ (Quality control)
เครื่องอบลมแห้ง (Compressed Air Dryer)
จุดน้ำค้าง (Dew Point)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

GWT logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.