แหวนปรับ (Adjusting Ring)

มาตรวัดลักษณะแบบวงแหวนที่ทำจากเหล็กชุบแข็งคุณภาพสูงเรียกว่า แหวนปรับ เหล็กผ่านการเจียระไนอย่างละเอียดและผ่านการขัดเพื่อให้เหมาะสำหรับการใช้งาน
แหวนปรับถูกใช้เป็นขนาดอ้างอิงสำหรับเครื่องมือวัดรูแบบต่าง ๆ เช่น ไมโครมิเตอร์วัดในแบบสามจุด หรือ คาลิเปอร์ ส่วนของการวัดด้านใน
ส่วนใหญ่แหวนปรับจะมีการพิมพ์ลายบริเวณผิวด้านนอก เพื่อเพิ่มสามารถในการจับ ขณะทำการตรวจสอบหรือทำการปรับเครื่องมือวัดรู

แหวนปรับ (Adjusting Ring) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - KDP

เทคโนโลยีการวัด: แหวนปรับเป็นขนาดอ้างอิงสำหรับเครื่องมือวัดรู

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

มาตรฐานเชิงเส้น (Linear Standard)
เกจบล็อก (Gauge Block)
เกจบล็อกแบบขนาน (Parallel Gauge Block)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

KDP logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.