รอยประสาน (Weld Line)

รอยประสานเกิดขึ้นเมื่อของหลอมเหลวจากหลายทิศทางไหลมาบรรจบกัน ซึ่งทำให้คุณสมบัติเชิงกลและความสวยงามบริเวณรอยประสานลดลง อุณหภูมิและมุมบรรจบด้านหน้าของหลอมไหลส่งผลต่อคุณภาพของรอยประสาน
แนวทางในการลดผลกระทบของรอยประสาน เช่น การฉีดเติมเต็มแบบเป็นลำดับ และบ่อล้นบริเวณรอยประสาน

รอยประสาน (Weld Line) ในอุตสาหกรรมพลาสติก