คุณภาพ (Quality)

คำจำกัดความของคุณภาพตาม DIN 55 350/T11 คือ “ลักษณะของกลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการตามที่ระบุและประสงค์”
ปัจจัยต่าง ๆ ได้ถูกนำมาใช้ในการประเมินคุณภาพของ ชิ้นงานพลาสติก
วิธีที่ง่ายที่สุดคือ การประเมินคุณภาพด้วยสายตา
โดยผิวของชิ้นงานไม่ควรมีตำหนิจาก รอยประกายเงิน รอยไหม้ และ รอยยุบ
ในขณะที่การตรวจสอบขนาดสำหรับควบคุมการทำงานของ ชิ้นงาน
ซึ่ง การหด และ การบิดตัว จะเป็นเกณฑ์คุณภาพหลัก
แบบจะแสดงค่าพิกัดความเผื่อของชิ้นงานเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพ
การทดสอบทางกลต่าง ๆ มีความจำเป็นต่อความแข็งแรงของชิ้นงาน
โดยแรงขนาดที่กระทำบนชิ้นงานมีความแตกต่าง และขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน
การเรียงตัวของเส้นใย, รอยประสาน, โพรงอากาศ และความหนาของผนังอาจทำให้ชิ้นงานคุณภาพไม่ผ่านเกณฑ์
การเลือกใช้วัสดุและกระบวนการผลิตมีผลต่อปัจจัยด้านคุณภาพที่กล่าวมาทั้งสิ้น
การจำลองการฉีดขึ้นรูป และ การวิเคราะห์โครงสร้าง เพิ่มเติมจะเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานได้ล่วงหน้า

คุณภาพ (Quality) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

คุณภาพ: ชิ้นงานสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพสูงตามต้องการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

อัตราเฉือน (Shear Rate)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.