การอั้นอากาศ (Air Trap)

อากาศหรือแก๊สที่ไม่สามารถระบายหรือระบายออกจากโพรงแม่พิมพ์ได้ทันเวลา อาจเกิดขึ้นได้ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป
การอั้นอากาศเกิดขึ้นเมื่ออากาศหรือแก๊สถึงล้อมรอบด้วยพลาสติกเหลว หรือบริเวณจุดสุดท้ายของการไหลที่ปราศจากช่องระบายอากาศ
ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยไหม้
การอั้นอากาศสามารถเกิดขึ้นภายในหรือบริเวณผิวของชิ้นงาน ซึ่งในกรณีหลังอาจทำให้การเติมเต็มไม่สมบูรณ์
หลีกเลี่ยงการอั้นอากาศได้โดยการออกแบบช่องระบายอากาศที่ดีและผนังชิ้นงานให้มีความหนาสม่ำเสมอ

การอั้นอากาศ ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ข้อผิดพลาดงานฉีดขึ้นรูป: อากาศอั้นตรงกลางของชิ้นงาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.