การฉีดขึ้นรูป (Injection Molding)

ในอุตสาหกรรมพลาสติก กระบวนการที่ใช้ขึ้นรูปในแม่พิมพ์คือ การฉีด
ผลของเครื่องฉีดและการให้ความร้อนกับเม็ดพลาสติก ทำให้พลาสติกเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวหนืด
หลังจากนั้นพลาสติกเหลวจะถูกฉีดเข้าไปในโพรงแบบภายใต้ความดัน
รูปทรงและผิวของชิ้นงานถูกกำหนดโดย โพรงแบบ
การหล่อเย็นหรือการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลทำให้ชิ้นงานแข็งตัวและคงรูป ซึ่งสามารถปลดหลังจากแม่พิมพ์ทั้งสองส่วนเปิดออก

กระบวนการฉีดขึ้นรูปเหมาะกับการผลิตชิ้นงานจำนวนมาก
เนื่องจากแม่พิมพ์มีต้นทุนสูง แต่จะลดลงตามจำนวนที่ผลิต
ชิ้นงานที่ขึ้นรูปโดยการฉีดสามารถนำไปใช้งานได้ทันทีหลังปลดออกจากแม่พิมพ์

การฉีดขึ้นรูป (Injection Molding) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

กระบวนการฉีดขึ้นรูป: เครื่องฉีด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

แม่พิมพ์แบบชั้น (Stack Mold)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.