รูหล่อเย็น (Cooling Channel)

ความร้อนในแม่พิมพ์ที่เกิดจากของหลอมไหล ซึ่งต้องระบายออกจากแม่พิมพ์
ดังนั้น จึงมีการเจาะรูในแม่พิมพ์ เพื่อให้น้ำหรือน้ำมันไหลผ่านในระหว่างกระบวนการฉีด และนำพาความร้อนออกจากแม่พิมพ์ โดยทั่วแล้วจะเรียกว่า รูหล่อเย็น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนของรูหล่อเย็นและคงคุณภาพของชิ้นงาน ระยะห่างระหว่างรูหล่อเย็นและโพรงแบบควรเลือกอย่างเหมาะสม
ความยาวและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูหล่อเย็น อัตราการไหลและ อุณหภูมิของสารหล่อเย็น ล้วนส่งผลต่อคุณภาพของการหล่อเย็นทั้งสิ้น

รูหล่อเย็น (Cooling Channel) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ระบบหล่อเย็น: รูหล่อเย็นในแม่พิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ค่าตัวเลขเรย์โนลด์ (Reynolds-Number)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.