ComoNeo

ComoNeo เป็นระบบตรวจสอบกระบวนการที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลของกระบวน การฉีดขึ้นรูป โดยอาศัย ความดันโพรงแบบ
นอกเหนือจากการประมวลผลความดันในโพรงแบบ ยังสามารถรับและประเมิน อุณหภูมิ สัมผัสจากแม่พิมพ์ และรับสัญญาณจากเครื่องฉีดขึ้นรูป

ระบบมีฟังก์ชันการตรวจสอบที่ช่วยให้แน่ใจว่ามีการคัดแยกของเสียออกอย่างถูกต้อง โดยพิจารณาจากกราฟความดันในโพรงแบบ

สำหรับ ComoNeo 1เครื่อง สามารถรองรับเซ็นเซอร์ความดันโพรงแบบได้สูงสุด 32 ตัว และเซ็นเซอร์อุณหภูมิสัมผัสสูงสุด 16 ตัว ในส่วนของแม่พิมพ์ และมีช่องสัญญาณดิจิตอลด้านอินพุต 12 ช่อง และเอาต์พุต 24 ช่อง มีช่องสัญญาณอนาล็อกด้านอินพุต 4 ช่อง และด้านเอาต์พุต 1 ช่อง ในส่วนของเครื่องจักร

ComoNeo ในอุตสาหกรรมพลาสติก - Kistler

ระบบตรวจสอบกระบวนการ ComoNeo

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

Kistler logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

DFM

ตามหลักการ “ถูกต้องในครั้งแรก (first-time-right)” การออกแบบเพื่อการผลิต (DFM)
เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จ
DFM คือ การศึกษาการออกแบบ ชิ้นงาน ซึ่งมีการคัดกรองและตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน
มีเพียงการออกแบบชิ้นงานที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตที่เลือกเท่านั้น ถึงจะเข้าสู่อุตสาหกรรม
จุดวิกฤตต่อคุณภาพ (CTQ) ของชิ้นงานทั้งหมด ควรดำเนินการได้ภายในกรอบกระบวนการที่น่าเชื่อถือ
และต้นทุนของกระบวนการต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เมื่อไม่นานมานี้ ความยั่งยืนได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ
และการศึกษา DFMก็คำนึงถึงวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนด้วย
DFM ยังรวมถึงการจำลองการฉีดขึ้นรูปอีกด้วย
การจำลองการเติมเต็ม การบิดตัว การหล่อเย็น และรวมถึงการนำ DoE มาใช้ร่วมกับ CAE

DFM ในอุตสาหกรรมพลาสติก
DFM ในอุตสาหกรรมพลาสติก

คุณภาพ: การออกแบบ CAD พร้อมกำหนดรายละเอียดสำคัญเฉพาะส่วน
การประกันคุณภาพ: รายละเอียดเฉพาะส่วนของจุดวิกฤต (ความหนาของผนังสูงเกินไป)

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม (CAE)
ถูกต้องในครั้งแรก (First-time-right)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

DoE

การออกแบบการทดลองทางสถิติที่มีข้อมูลจำเฉพาะและต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด
กระบวนการนี้เรียกว่า DoE (Design of Experiments) หรือ การออกแบบการทดลอง
เพื่อลดการใช้ทรัพยากร จึงใช้วิธีการทางสถิติในการลดภาระของจำนวนการทดลอง และยังคงให้ความแม่นยำของผลลัพธ์ที่ได้
ดังนั้น จึงมีการกำหนดอย่างน้อยหนึ่งเป้าหมาย สำหรับ การฉีดขึ้นรูป เป้าหมายอาจเป็น เวลาต่อวัฏจักรต่ำ การบิดตัวต่ำ เป็นต้น
ปัจจัยที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เช่น เวลาฉีด อุณหภูมิหลอมเหลว ความดันย้ำ เป็นต้น ต้องมีการกำหนดช่วงของค่าที่ปรับเปลี่ยนได้
การออกแบบการทดลองจะอธิบายถึงลำดับและการทดลองที่จะต้องดำเนินการ
มีการหาผลลัพธ์ของการทดลองในแต่ละครั้งเพื่อการประเมินขั้นสุดท้าย
ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากการประเมิน จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ต่อเป้าหมาย
และสรุปปัจจัยทั้งหมดที่ทำให้บรรลุเป้าหมายได้มากที่สุด
ในปัจจุบันมีการนำซอฟต์แวร์มาใช้เพื่อดำเนินการทาง DoE เนื่องจากให้ผลลัพธ์ที่คุ้มทุนมากกว่าการทดลองในทางปฎิบัติ

DoE ในอุตสาหกรรมพลาสติก

คุณภาพ: ผลการศึกษาผลกระทบของแต่ละปัจจัยต่อเป้าหมายที่กำหนด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

MoldFlow
Moldex3D

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

InMold Solver

หากมีข้อบกพร่องบนชิ้นงานพลาสติกหลังจากกระบวนการฉีดขึ้นรูป
สาเหตุของข้อบกพร่องที่พบบ่อยถูกวิเคราะห์และจัดกลุ่มโดยสถาบันหลายแห่งในเยอรมนี
จากผลของการศึกษา จึงเกิดเป็นแนวทางสำหรับแก้ไขข้อบกพร่อง
ซึ่งถูกอธิบายและสรุปไว้ในซอฟต์แวร์ InMold Solver
เนื่องจากซอฟต์แวร์เป็นแบบ intraweb ทำให้สามารถเพิ่มฐานข้อมูลของข้อบกพร่อง
และแนวทางแก้ปัญหา
เวอร์ชันล่าสุดของซอฟต์แวร์ในปัจจุบันคือ 1.22 รองรับภาษาอังกฤษ เยอรมัน และไทย
เพื่อตอบสนองผู้ปรับฉีดและผู้จัดการด้านคุณภาพ ในการหาแนวทางไขปัญหาที่รวดเร็ว
และขจัดข้อบกพร่องบนชิ้นงานพลาสติกอย่างเป็นระบบ

InMold Solver ในอุตสาหกรรมพลาสติก
InMold Solver ในอุตสาหกรรมพลาสติก

คุณภาพ: ซอฟต์แวร์ InMold Solver
คุณภาพ: ส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ของ InMold Solver

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

แผนการตรวจสอบ (Inspection Plan)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

Molded Interconnected Device (MID)

หากมีการรวมกันของฟังก์ชันอิเล็กทรอนิกส์ ทางการมองเห็นและทางกล
เป็นชิ้นงานหนึ่งชิ้นเรียกว่า ชิ้นงาน MID
MID ย่อมาจาก Molded Interconnect Device ส่วนหลักของชิ้นงานผลิตจากวัสดุ เทอร์โมพลาส
ที่มีส่วนผสมของสารเติมแต่ง ทำให้เกิดเป็นฟังก์ชันทางกลและการมองเห็น
หลังจากกระบวนการผลิตส่วนหลักคือ กระบวนการกระตุ้นสารเติมแต่ง
เพื่อเตรียมชิ้นงานสำหรับการ metallisation ในกระบวนการถัดไป
กระบวนการ metallisation คือ การสร้างวงจรไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
และกระบวนการสุดท้ายคือ การประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับวงจรไฟฟ้า เกิดเป็นฟังก์ชันอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี MID ส่วนมาก คือ เสาอากาศสำหรับการสื่อสารแบบเคลื่อนที่

Molded Interconnected Device (MID) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

คุณภาพ: ตัวอย่างชิ้นงาน MID ที่มีหลอด LED แสดงผลและเซ็นเซอร์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

Miniaturization

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.