ตามหลักการ “ถูกต้องในครั้งแรก (first-time-right)” การออกแบบเพื่อการผลิต (DFM)
เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จ
DFM คือ การศึกษาการออกแบบ ชิ้นงาน ซึ่งมีการคัดกรองและตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วน
มีเพียงการออกแบบชิ้นงานที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตที่เลือกเท่านั้น ถึงจะเข้าสู่อุตสาหกรรม
จุดวิกฤตต่อคุณภาพ (CTQ) ของชิ้นงานทั้งหมด ควรดำเนินการได้ภายในกรอบกระบวนการที่น่าเชื่อถือ
และต้นทุนของกระบวนการต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เมื่อไม่นานมานี้ ความยั่งยืนได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ
และการศึกษา DFMก็คำนึงถึงวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนด้วย
DFM ยังรวมถึงการจำลองการฉีดขึ้นรูปอีกด้วย
การจำลองการเติมเต็ม การบิดตัว การหล่อเย็น และรวมถึงการนำ DoE มาใช้ร่วมกับ CAE

DFM ในอุตสาหกรรมพลาสติก


คุณภาพ: การออกแบบ CAD พร้อมกำหนดรายละเอียดสำคัญเฉพาะส่วน

DFM ในอุตสาหกรรมพลาสติก


การประกันคุณภาพ: รายละเอียดเฉพาะส่วนของจุดวิกฤต (ความหนาของผนังสูงเกินไป)


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม (CAE)
ถูกต้องในครั้งแรก (First-time-right)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.