ในกรณีที่แรงปิดของ แม่พิมพ์แบบหลายโพรงแบบ สูงกว่าขีดจำกัดของเครื่องฉีด
สามารถแก้ไขการออกแบบโดยการเรียง โพรงแบบ ซ้อนกันในทิศทางการเปิด/ปิดแม่พิมพ์
ถึงแม้ว่าจะมีโพรงแบบเรียงซ้อนกันอยู่หลายชั้น แต่ แรงปิดแม่พิมพ์ ที่ใช้
จะเท่ากับแรงปิดสำหรับโพรงแบบชั้นเดียว
เนื่องจากแรงที่มาจาก ความดันโพรงแบบ ที่อยู่ทิศทางตรงข้ามกันเกิดความสมดุล
แผ่นแม่พิมพ์ที่อยู่ตรงกลางสามารถเคลื่อนที่โดยระบบเฟือง ระบบไฮดรอลิก และระบบคานต่อโยง
แม่พิมพ์ที่ถูกออกแบบมาในลักษณะนี้เรียกว่า แม่พิมพ์เรียงชั้น

แม่พิมพ์เรียงชั้น (Stack Mold) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


แม่พิมพ์ฉีด: แม่พิมพ์เรียงชั้นที่มีจำนวน 8 โพรงแบบ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.