แผ่นที่มีหน้าที่เป็นเบ้าสำหรับ ส่วนคาวิตี้ และ ส่วนคอร์ ใน แม่พิมพ์ ฉีดพลาสติกเรียกว่า แผ่นแม่พิมพ์
ปรกติจะมีแผ่นแม่พิมพ์ที่ ส่วนหัวฉีด และ ส่วนดันปลด
โพรงแบบสามารถขึ้นรูปได้โดยตรงที่แผ่นแม่พิมพ์ หรืออินเสิร์ตที่อยู่ในเบ้าของแผ่นแม่พิมพ์
ซึ่งขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของ ชิ้นงาน

แผ่นแม่พิมพ์ (Mold plate) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


แม่พิมพ์ฉีด: ข้อมูล CAD ของแผ่นแม่พิมพ์จากหน้ากาก Certespiri

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การนับโพรงแบบ (Cavity Count)
แท่งเลื่อน (Slider)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.
ลืมรหัสผ่าน? กรุณากรอกชื่อผู้ใช้หรือที่อยู่อีเมล คุณจะได้รับลิ้งค์สำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล
We do not share your personal details with anyone.