เพื่อชดเชยการหดตัวของชิ้นงาน จึงมีความจำเป็นที่ต้องฉีดหรืออัดพลาสติกเหลวเพิ่มเข้าไป หลังจากการฉีดเติม 90% ถึง 99% ของปริมาตรโพรงแม่พิมพ์
ในช่วงของการฉีดอัด/ย้ำ (แสดงดังภาพด้านล่าง เส้นสีเขียวในกราฟ เวลา-ความดัน) ซึ่งเวลาจะถูกกำหนดโดยการแข็งตัวของทางเข้าหรือส่วนที่ติดกับทางเข้า
การกำหนดเวลาอัดที่สั้นไปอาจทำให้เกิดรอยยุบและฟองอากาศ

เวลาอัด (Packing Time) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


กระบวนการฉีดขึ้นรูป: เวลาอัดเริ่มหลังจากช่วงการฉีดเติม และสิ้นสุดเมื่อทางเข้าแข็งตัว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การสับเปลี่ยนความเร็วเป็นความดัน (VP-Switch)
การหดตัวเชิงปริมาตร (Volumetric Shrinkage)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.
ลืมรหัสผ่าน? กรุณากรอกชื่อผู้ใช้หรือที่อยู่อีเมล คุณจะได้รับลิ้งค์สำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล
We do not share your personal details with anyone.