เนื่องจากกระบวน การฉีดขึ้นรูป มีพฤติกรรม การไหลแบบราบเรียบ เครื่องผสมแบบคงที่มีหน้าที่หลักในการทำให้ อุณหภูมิหลอมเหลว เป็นเนื้อเดียวกันและเกิดการไหลอย่างสม่ำเสมอ
การผสมเกิดจากการไหลของของเหลวผ่านส่วนประกอบควบคุมการไหลภายในเครื่องผสมเท่านั้น
เครื่องผสมจะติดตั้งอยู่ด้านในของหัวฉีดของเครื่อง
ส่วนผสมที่เหมาะสมจะขจัดความไม่เท่ากันของสีออกไป และลดปริมาณการใช้สี
เครื่องผสมแบบคงที่ถูกปรับให้เข้ากับปริมาตรการฉีดของเครื่องอย่างเหมาะสม
ทำให้ลดการสูญเสียความดันและการใช้พลังงาน
การผสมจนมีความเป็นเนื้อเดียวกันสามารถเกิดขึ้นได้ โดยไม่ขึ้นกับอัตราการผลิต
คุณภาพ ของผลิตภัณฑ์สามารถปรับปรุงไห้ดียิ่งขึ้นโดยการใช้เครื่องผสมแบบคงที่


เครื่องผสมแบบคงที่ (Static Mixer) ในอุตสาหกรรมพลาสติก -  Rumass & Partners
ส่วนประกอบควบคุมการไหลในเครื่องผสมแบบคงที่ทำให้อุณหภูมิหลอมเหลวเป็นเนื้อเดียวกัน


เครื่องผสมแบบคงที่ (Static Mixer) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - Rumass & Partners
ส่วนประกอบควบคุมการไหลในเครื่องผสมแบบคงที่ทำให้อุณหภูมิหลอมเหลวเป็นเนื้อเดียวกัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

มาสเตอร์แบทช์ (Masterbatch)
DiagBesข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

Rumass & Partners logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.
ลืมรหัสผ่าน? กรุณากรอกชื่อผู้ใช้หรือที่อยู่อีเมล คุณจะได้รับลิ้งค์สำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล
We do not share your personal details with anyone.