ชิ้นงานที่ผลิตจากพลาสติกเหลวโดยผ่านการขึ้นรูปที่ไม่ใช่การตัดเฉือน
(เช่น การอัด การอัดขึ้นรูป หรือ การฉีดขึ้นรูป) ทุกด้านของแม่พิมพ์จะถูกปิด ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 7708 แผ่น 1 [แปลอิสระ]
ดังนั้นในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์สุดท้ายที่ถูกผลิตโดยการเติมเต็ม โพรงแบบ ด้วยพลาสติกเหลวเรียกว่า ชิ้นงานฉีด
ข้อพึงระวัง ทางวิ่งเย็น อาจไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชิ้นงานฉีด

ชิ้นงาน (Part) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


การฉีดขึ้นรูป: ม้าที่เป็นตัวละครในเกม – ขึ้นรูปด้วยกระบวนการฉีดพลาสติก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.
ลืมรหัสผ่าน? กรุณากรอกชื่อผู้ใช้หรือที่อยู่อีเมล คุณจะได้รับลิ้งค์สำหรับตั้งรหัสผ่านใหม่ทางอีเมล
We do not share your personal details with anyone.