หากต้องการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก อุณหภูมิของ แม่พิมพ์ จะต้องถูกควบคุม
พลังงานความร้อนจากพลาสติกหลอมเหลวต้องถ่ายเทและกระจายตัวออกไปอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อทำให้ผนังโพรงแบบมี อุณหภูมิ สม่ำเสมอมากที่สุด
ซึ่งการถ่ายเทความร้อนถูกควบคุมโดยระบบหล่อเย็นที่ถูกออกแบบไว้ในแม่พิมพ์
ปรกติรูหล่อเย็นจะขึ้นรูปโดยการเจาะ บางรูอาจมีสกรูอุดเพื่อบังคับทิศทางการไหลของสารหล่อเย็น (ปกติคือน้ำ)
การตรวจสอบจุดรั่วในแต่ละวงจรของระบบหล่อเย็นก่อนการติดตั้งแม่พิมพ์
สามารถทำได้โดยการปั๊มน้ำเข้าสู่วงจรหล่อเย็นเพื่อสร้างความดัน
และคงความดันความดันไว้สำหรับการตรวจสอบ
หากน้ำไม่รั่วไหลออกมา แสดงว่าวงจรหล่อเย็นนั้นผ่านการทดสอบ และสามารถทดสอบวงจรหล่อเย็นถัดไป

การทดสอบน้ำรั่ว (Water Tightness Test) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


การควบคุมอุณหภูมิ: อุปกรณ์ทดสอบน้ำรั่วอย่างง่าย

การทดสอบน้ำรั่ว (Water Tightness Test) ในอุตสาหกรรมพลาสติก


การควบคุมอุณหภูมิ: การทดสอบน้ำรั่ว


หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.