แม่พิมพ์แบบหลายโพรงแบบ (Multi-Cavity Mold)

หากแม่พิมพ์สามารถผลิตชิ้นงานได้มากกว่าหนึ่งชิ้นภายในหนึ่งวัฎจักรการฉีดจะเรียกว่า แม่พิมพ์แบบหลายโพรงแบบ
ซึ่งแม่พิมพ์ที่ผลิตชิ้นงานเหมือนกัน 4 ชิ้น จะเรียกเฉพาะว่า แม่พิมพ์แบบ 4 โพรงแบบ
หากแม่พิมพ์ผลิตชิ้นงานแต่คนละด้านเช่น ชิ้นงานด้านซ้าย 2 ชิ้นและด้านขวา 2 ชิ้น
จะเรียกกันทั่วไปว่า แม่พิมพ์แบบ 2+2 โพรงแบบ
ส่วนในกรณีที่แม่พิมพ์ผลิตชิ้นงานรูปร่างแตกต่างกัน จะเรียกทางเทคนิคว่า แม่พิมพ์แบบแฟมิลี
(4 โพรงแบบแตกต่างกัน = แม่พิมพ์แบบแฟมิลี 4 โพรงแบบ)

สำหรับแม่พิมพ์แบบหลายโพรงแบบ ความสมดุลของทางวิ่งมีความสำคัญมากต่อการเติมเต็ม
ให้พร้อมเพรียง เพื่อหลีกเลี่ยงการอัด/ย้ำในโพรงแบบใดแบบหนึ่งมากเกินไป และทำให้ชิ้นงานที่ผลิตมีคุณภาพเหมือนกันทั้งหมด

แม่พิมพ์แบบหลายโพรงแบบ (Multi-Cavity Mold) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

แม่พิมพ์ฉีด: อินเสิร์ตสำหรับแม่พิมพ์แบบ 4 โพรงแบบ ที่ผลิตชิ้นงานเหมือนกัน 4 ชิ้น

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

แม่พิมพ์แบบชั้น (Stack Mold)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.