ทางเข้าแบบวาล์วภายใน (Internal Valve Gate)

หัวฉีด ทางวิ่งร้อน สามารถใช้งานร่วมกับเข็มด้านใน
และเรียกทางเข้าลักษณะแบบนี้ว่า ทางเข้าแบบวาล์ว
ซึ่งการเปิดและปิดเข็มวาล์วสามารถทำได้หลายวิธี
หนึ่งในนั้นคือ การใช้ลมควบคุมการเคลื่อนที่ของเข็มภายในหัวฉีดที่มีทางเข้าแบบวาล์ว
สำหรับทางเข้าแบบวาล์วระบบนิวเมติก สามารถทำงานโดยปราศจากซีลยาง
สารหล่อลื่น หรือการหล่อเย็นกระบอกสูบ
และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 400 องศาเซลเซียส (750 องศาฟาเรนไฮต์)

ทางเข้าแบบวาล์วภายใน (Internal Valve Gate) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - MHS

ทางวิ่งร้อน: การเปิดและปิดของหัวฉีดทางวิ่งร้อนแบบวาล์วโดยใช้นิวเมติก

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การฉีดแบบเป็นลำดับ (Sequential Injection)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

MHS logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.