เซ็นเซอร์ความดันแบบทางตรง (Direct Pressure Sensor)

การวัดหาค่า ความดันโพรงแบบ สามารถทำได้ทั้ง แบบทางตรง แบบทางอ้อมและไร้การสัมผัส
เซ็นเซอร์วัดความดันส่วนใหญ่จะเป็นชนิดเพียโซอิเล็กทริค (Piezoelectric) โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของคริสตอลเพียโซอิเล็กทริค และการเกิดประจุไฟฟ้า
ประจุไฟฟ้าที่แปรผันตามความดันจะถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าโดยตัวขยาย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับการวัดความดันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือความดันพลวัต

เซ็นเซอร์วัดความดันแบบทางตรงจะสัมผัสโดยตรงกับของหลอมไหลภายในโพรงแบบ ซึ่งมีช่วงการวัดค่า ความดัน ที่กว้างมากและถูกออกแบบมาอย่างแข็งแรง ทนทาน

ข้อดีของเซ็นเซอร์วัดความดันแบบทางตรงคือ ความแม่นยำในการตรวจวัดความดันใน โพรงแบบ
เซ็นเซอร์มีหลากหลายแบบ ซึ่งสามารถปรับผิวด้านหน้าให้เข้ากับผิวโครงร่างของโพรงแบบ ทำให้รอยที่เกิดขึ้นมองเห็นได้ชัดเจน
เซ็นเซอร์ความดันและอุณหภูมิร่วม จะสามารถวัดค่าความดันและอุณหภูมิที่จุดสัมผัสเดียวกันในโพรงแบบ

เซ็นเซอร์ความดันแบบทางตรง (Direct Pressure Sensor)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก - Kistler

เซ็นเซอร์วัดความแบบทางตรงที่ถูกติดตั้งภายในแม่พิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

Kistler logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.