ComoNeo เป็นระบบตรวจสอบกระบวนการที่ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลของกระบวน การฉีดขึ้นรูป โดยอาศัย ความดันโพรงแบบ
นอกเหนือจากการประมวลผลความดันในโพรงแบบ ยังสามารถรับและประเมิน อุณหภูมิ สัมผัสจากแม่พิมพ์ และรับสัญญาณจากเครื่องฉีดขึ้นรูป

ระบบมีฟังก์ชันการตรวจสอบที่ช่วยให้แน่ใจว่ามีการคัดแยกของเสียออกอย่างถูกต้อง โดยพิจารณาจากกราฟความดันในโพรงแบบ

สำหรับ ComoNeo 1เครื่อง สามารถรองรับเซ็นเซอร์ความดันโพรงแบบได้สูงสุด 32 ตัว และเซ็นเซอร์อุณหภูมิสัมผัสสูงสุด 16 ตัว ในส่วนของแม่พิมพ์ และมีช่องสัญญาณดิจิตอลด้านอินพุต 12 ช่อง และเอาต์พุต 24 ช่อง มีช่องสัญญาณอนาล็อกด้านอินพุต 4 ช่อง และด้านเอาต์พุต 1 ช่อง ในส่วนของเครื่องจักร

ComoNeo ในอุตสาหกรรมพลาสติก -  Kistler


ระบบตรวจสอบกระบวนการ ComoNeo

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

Kistler logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.