การสอบเทียบ DAkkS (DAkkS calibration)

มาตรฐานการสอบเทียบทางอุตสาหกรรมที่สูงที่สุดในเยอรมนีคือ การสอบเทียบ DAkkS
มีความน่าเชื่อถือสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และมีผลต่อสายงานนั้น ๆ
ใบรับรองการสอบเทียบ DAkkS จำเป็นสำหรับ:
– อุตสาหกรรมยานยนต์ (IATF)
– ร้านขายยา/ เทคโนโลยีการแพทย์
– มาตราฐานโรงงาน
DAkkS (หน่วยงานรับรองมาตรฐานเยอรมัน) เป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานแห่งชาติของเยอรมนี
ตามระเบียบ (EG) เลขที่ 765/2008 และพระราชบัญญัติการรับรองระบบงาน (AkkStelleG) DAkkS ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ในฐานะผู้ให้บริการการรับรองระบบ แต่เพียงผู้เดียวในเยอรมนี
การรับรองและการเฝ้าระวังห้องปฏิบัติการ หน่วยงานตรวจสอบและรับรอง (หน่วยงานประเมินความสอดคล้อง) จะรับรองคุณภาพ เพื่อยืนยันความสามารถ และสร้างความมั่นใจในผลลัพธ์นั้น ๆ

การสอบเทียบ DAkkS (DAkkS calibration) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เทคโนโลยีการวัด: ใบรับรองการสอบเทียบของ DAkkS สำหรับบล็อกเกจแบบขนาน 10 อัน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การสอบเทียบ (Calibration)
การสอบเทียบจากโรงงาน (Factory Calibration)
เกจบล็อกขนาน (Parallel Gauge Block)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.