แคดโมล (Cadmould)

เริ่มแรกซอฟต์แวร์ถูกพัฒนาขึ้นที่สถาบันแปรรูปพลาสติก IKV ในเมืองอาเคิน ประเทศเยอรมนี
แคดโมลเป็นซอฟต์แวร์จำลองการฉีดขึ้นรูปพลาสติก แบบ 2.5 มิติ ที่ได้รับความนิยมในประเทศเยอรมนี
โดยมีจุดเด่นคือ ระยะเวลาในการคำนวณสั้นและสามารถที่จะปรับแก้ผนังความหนาโดยปราศจากการแก้ไขรูปทรงของชิ้นงาน
ต่อมาซอฟต์แวร์ถูกพัฒนาและจัดจำหน่ายโดยบริษัท ซิมคอน
ซอฟต์แวร์สามารถจำลองการฉีดเติมเต็ม การหล่อเย็น และการบิดตัวของชิ้นงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถจำลองกระบวนการฉีดขึ้นรูปแบบพิเศษอื่นๆ ได้อีก

แคดโมล (Cadmould) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การจำลอง : ผลลัพธ์ของการฉีดเติมเต็มและการหล่อเย็นผ่านมุมมองของซอฟต์แวร์แคดโมล

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

โมลโฟลว์ (Moldflow)
เอ็กซ์เปอร์ทีส (Xpertise)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.