เซ็นเซอร์ความดันแบบทางตรง (Direct Pressure Sensor)

การวัดหาค่า ความดันโพรงแบบ สามารถทำได้ทั้ง แบบทางตรง แบบทางอ้อมและไร้การสัมผัส
เซ็นเซอร์วัดความดันส่วนใหญ่จะเป็นชนิดเพียโซอิเล็กทริค (Piezoelectric) โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของคริสตอลเพียโซอิเล็กทริค และการเกิดประจุไฟฟ้า
ประจุไฟฟ้าที่แปรผันตามความดันจะถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้าโดยตัวขยาย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับการวัดความดันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือความดันพลวัต

เซ็นเซอร์วัดความดันแบบทางตรงจะสัมผัสโดยตรงกับของหลอมไหลภายในโพรงแบบ ซึ่งมีช่วงการวัดค่า ความดัน ที่กว้างมากและถูกออกแบบมาอย่างแข็งแรง ทนทาน

ข้อดีของเซ็นเซอร์วัดความดันแบบทางตรงคือ ความแม่นยำในการตรวจวัดความดันใน โพรงแบบ
เซ็นเซอร์มีหลากหลายแบบ ซึ่งสามารถปรับผิวด้านหน้าให้เข้ากับผิวโครงร่างของโพรงแบบ ทำให้รอยที่เกิดขึ้นมองเห็นได้ชัดเจน
เซ็นเซอร์ความดันและอุณหภูมิร่วม จะสามารถวัดค่าความดันและอุณหภูมิที่จุดสัมผัสเดียวกันในโพรงแบบ

เซ็นเซอร์ความดันแบบทางตรง (Direct Pressure Sensor)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก - Kistler

เซ็นเซอร์วัดความแบบทางตรงที่ถูกติดตั้งภายในแม่พิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

Kistler logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

เซ็นเซอร์ความดันแบบทางอ้อม (Indirect Pressure Sensor)

ความดันภายใน โพรงแบบ เป็นตัวแปรหนึ่งที่มีความสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพ สำหรับกระบวนการฉีดขึ้นรูป
การวัดความดันนั้นสามารถทำได้โดยการใช้เซ็นเซอร์ความดันแบบทางตรงหรือทางอ้อม
ข้อดีของเซ็นเซอร์แบบทางอ้อมคือ ตำแหน่งการติดตั้งอยู่ใน แผ่นยึดล่าง ของแม่พิมพ์ (ส่วนดันปลด)
ซึ่งไม่มีความจำเป็นในการบำรุงรักษาหรือถอดเซ็นเซอร์ออกจากแม่พิมพ์ตลอดการใช้งาน
จึงลดความเสียหายที่เกิดจากการวางระบบสายไฟ ทั้งเซ็นเซอร์และสายไฟถูกป้องกันความเสียหายโดยแผ่นความดันและฝาครอบสแตนเลส

เซ็นเซอร์ความดันแบบทางอ้อม (Indirect Pressure Sensor) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

คุณภาพ: เซ็นเซอร์ความดันสำหรับการวัด ความดันโพรงแบบ แบบทางอ้อม

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:
CAVITYEYE logo

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.