หัวฉีดทางวิ่งร้อน (Hot Runner Nozzle)

ในระบบทางวิ่งร้อน หัวฉีดทางวิ่งร้อนจะอยู่ระหว่างช่องทางวิ่งหลักและทางวิ่งเย็นหรือโพรงแบบ
เนื่องจากเป็นส่วนสุดท้ายที่ให้ความร้อนกับพลาสติกเหลว การควบคุมอุณหภูมิจึงเป็นสิ่งสำคัญ
หัวฉีดมีทั้งแบบเปิดและแบบปิด (ทางเข้าแบบวาล์ว)

หัวฉีดทางวิ่งร้อน (Hot Runner Nozzle) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ทางวิ่งร้อน: ภาพตัดขวางของหัวฉีดทางวิ่งร้อน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การฉีดแบบเป็นลำดับ (Sequential Injection)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.