ช่องทางวิ่งร้อนหลัก (Manifold)

ระบบทางวิ่งร้อนสามารถแยกออกเป็นส่วนประกอบต่าง ๆ ได้
ส่วนที่แบ่งของหลอมไหลออกไปยังหัวฉีดตำแหน่งต่าง ๆ เรียกว่า ช่องทางวิ่งร้อนหลัก
อุณหภูมิของพลาสติกหลอมเหลวและการกระจายตัวของความดันสำหรับแม่พิมพ์หลายโพรงแบบจำเป็นต้องมีความสม่ำเสมอ
ดังนั้น แบบร่างของช่องทางวิ่งร้อนหลักควรมีความสมมาตร

ช่องทางวิ่งร้อนหลัก (Manifold) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การฉีดขึ้นรูป: เส้นแบ่งระหว่าง ส่วนหัวฉีด (สีน้ำเงิน) กับ ส่วนดันปลด (สีชมพู่) คือ เส้นแบ่งแม่พิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.