จุด (Node)

ตำแหน่งที่กำหนดโดยพิกัด x y และ z ในระบบพิกัดคาร์ทีเซียนเรียกว่า จุด สำหรับการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์
ในระบบ 2 มิติ หรือ 2.5 มิติ จุดเป็นส่วนหนึ่งของ เอลิเมนต์เส้น หรือ เอลิเมนต์สามเหลี่ยม
และในระบบ 3 มิติ จุดยังเป็นส่วนหนึ่งของเอลิเมนต์ ทรงสี่หน้า ทรงหกหน้า หรือปริซึม

จุด (Node)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การจำลอง: หนึ่งโหนดที่มีพิกัด x y z

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

เมชแบบพื้นผิว (Surface mesh)
แบบจำลองเชิงปริมาตร (Volume model)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.