การปรับโพรงแม่พิมพ์ (Tool Adaption)

การหดตัว และ การบิดตัว ของชิ้นงานสามารถพบเห็นได้ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป เมื่อพลาสติกถูกทำให้เย็นลงและปลดออกจากแม่พิมพ์

เพื่อชดเชยการหดตัว จึงมีการปรับแก้ขนาด โพรงแบบ ตามค่าอัตราส่วนการหดตัวในการออกแบบแม่พิมพ์ โดยอาศัยความชำนาญของผู้ออกแบบ
ขนาดที่กำหนดของ ชิ้นงาน คูณด้วยอัตราส่วนหดตัว เพื่อขยายชิ้นงานและปรับโพรงแบบ โดยอ้างอิงจากขนาดใหม่

การจำลองสามารถทำนายการหดและบิดตัว เนื่องจากการเรียงตัวของ เส้นใยแก้ว ความเค้น ฯลฯ รวมทั้งเงื่อนไขในระหว่างการผลิต

เพื่อชดเชยการบิดตัว โพรงแบบจะถูกปรับเปลี่ยนในทิศทางตรงกันข้ามกับการบิดตัว
การปรับเปลี่ยนนี้เรียกว่า การปรับโพรงแม่พิมพ์
หนึ่งในวิธีการปรับแต่งโพรงแม่พิมพ์ที่ดีที่สุดคือ การนำผลการจำลองการบิดตัวมาประยุกต์ใช้ เช่นนำผลลัพธ์ที่ได้แล้วคูณด้วยค่าแฟกเตอร์ -1 และนำออกเป็นไฟล์ .stl เป็นต้น
ในการปรับแก้โพรงแบบในซอฟต์แวร์ CAD โดยเทียบกับไฟล์ .stl ที่นำออกมา ต้องตรวจสอบความเป็นไปได้ในการผลิตด้วย และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจำลองซ้ำอีกครั้ง โดยอ้างอิงจากรูปทรงของโพรงแบบใหม่ เพื่อตรวจสอบและยืนยันว่าผลลัพธ์เป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่ และนำไปผลิตแม่พิมพ์จริงต่อไป

การปรับโพรงแม่พิมพ์ (Tool Adaption)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การจำลอง: ด้านซ้ายคือ ชิ้นงานบิดตัว ส่วนด้านขวาคือ การปรับโพรงแม่พิมพ์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

วิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

การหล่อเย็นแบบชิดผิว (Conformal Cooling)

สำหรับชิ้นงานที่ซับซ้อน การหล่อเย็นแบบธรรมดานั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้ความร้อนกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
จึงมีความจำเป็นในการสร้างรูหล่อเย็นชิดตามรูปร่างของ โพรงแบบ
ซึ่งสามารถผลิตได้โดยกระบวนการพิมพ์ภาพ 3 มิติและการประสานที่อุณหภูมิสูง ทำให้การหล่อเย็นมีความเหมาะสมแม้ในบริเวณที่แคบ
การหล่อเย็นแบบชิดผิวส่งผลให้วัฏจักรการฉีดและการบิดตัวลดลง

การหล่อเย็นแบบชิดผิว (Conformal Cooling) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การฉีดขึ้นรูป : อินเสิร์ตที่มีรูหล่อเย็นแบบชิดผิว[/caption]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

จุด (Node)

ตำแหน่งที่กำหนดโดยพิกัด x y และ z ในระบบพิกัดคาร์ทีเซียนเรียกว่า จุด สำหรับการวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์
ในระบบ 2 มิติ หรือ 2.5 มิติ จุดเป็นส่วนหนึ่งของ เอลิเมนต์เส้น หรือ เอลิเมนต์สามเหลี่ยม
และในระบบ 3 มิติ จุดยังเป็นส่วนหนึ่งของเอลิเมนต์ ทรงสี่หน้า ทรงหกหน้า หรือปริซึม

จุด (Node)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การจำลอง: หนึ่งโหนดที่มีพิกัด x y z

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

เมชแบบพื้นผิว (Surface mesh)
แบบจำลองเชิงปริมาตร (Volume model)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

ซอฟต์แวร์แสดงผลจำลอง (Moldex3D Viewer)

การใช้ซอฟต์แวร์แสดงผลจำลอง (Moldex3D Viewer) เป็นสิ่งจำเป็นในการดูผลลัพธ์จาก
การจำลองการฉีดขึ้นรูปด้วย โมลเด๊กซ์ทรีดี (Moldex3D)
ซึ่งสามารถตรวจสอบวัสดุที่ใช้และค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการได้
นอกจากนี้ ยังมีมุมมองที่หลากหลาย เช่น การแบ่งส่วน iso-surfaces และอัตราส่วนต่าง ๆ
เพื่อช่วยให้แปลความหมายของผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง
และสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งสำหรับการนำเสนอได้อย่างง่ายดาย

ซอฟต์แวร์แสดงผลจำลอง (Moldex3D Viewer) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การจำลอง: ซอฟต์แวร์แสดงผลจำลอง (Moldex3D Viewer) ทำให้คุณสามารถดูผลลัพธ์จากการจำลองการฉีดขึ้นรูปได้อย่างอิสระ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.

ทางวิ่งเย็น (Cold Runner)

ในแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปพลาสติก ช่องทางที่นำของหลอมไหลจากหัวเครื่องฉีดหรือทางวิ่งร้อนเข้าสู่โพรงแม่พิมพ์โดยปราศจากการให้ความร้อนเพิ่มเติมนั้นเรียกว่า ทางวิ่งเย็น ซึ่งในแต่ละวัฏจักรการฉีดจะเย็นลงและแข็งตัว
ทางวิ่งเย็นจะถูกปลดออกมาพร้อมกับชิ้นงาน และถูกแยกออกโดยอัตโนมัติหรือด้วยมือ ณ บริเวณทางเข้า
ทางวิ่งเย็นที่ถูกแยกออกนั้นจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่หรือกำจัดเป็นของเสีย

ทางวิ่งเย็น (Cold Runner) ในอุตสาหกรรมพลาสติก
ทางวิ่งเย็น (Cold Runner) ในอุตสาหกรรมพลาสติก
การฉีดขึ้นรูป : ทางวิ่งเย็นกับทางเข้าแบบกล้วย (Banana/Cashew Gate) ถูกเชื่อมต่อกับโพรงแม่พิมพ์ที่มีรูปร่างเป็นวงแหวนอย่างง่าย

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.