ความหนืด (Viscosity)

ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป ความหนืดอธิบายถึงความต้านทานการไหลของพลาสติกในโพรงแม่พิมพ์
เมื่อแรงที่ใช้ในการเคลื่อนที่เท่ากัน วัสดุที่มีความหนืดสูงจะเคลื่อนที่ช้ากว่า
กราฟการไหล (ด้านล่าง) แสดงความหนืดของพลาสติกแตกต่างกันไปตามอัตราการเฉือนและอุณหภูมิ
เส้นกราฟเหล่านี้จะต้องวัดด้วยเครื่องวัดความหนืด (Viscometer) หรือ รีโอมิเตอร์ (Rheometer)
ความหนืด สามารถแทนด้วยสัญลักษณ์ η (eta)
หน่วยของความหนืดคือ ปาสคาลวินาที (Pa s)

ตัวอย่างความหนืดของแต่ละวัสดุ:
น้ำ: 0.001 Pa s
น้ำมัน: 0.03-0.1 Pa s
กลีเซอรีน: 1.5 Pa s
น้ำผึ้ง: 10 Pas
พลาสติกหลอมเหลวที่ไหลง่าย: 1000-5000 Pa s
พลาสติกหลอมเหลวที่ไหลยาก: 10000-100000 Pa s

ความหนืด (Viscosity) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - STAK
ความหนืด (Viscosity) ในอุตสาหกรรมพลาสติก - STAK
ภาพ 1: KATEGORIE_InTha: BILDUNTERSCHRIFT_InTha
ภาพ 2: KATEGORIE_InTha: BILDUNTERSCHRIFT_InTha

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ดัชนีการไหลของพลาสติก (MFI)ข้อมูลและงานบริการจัดทำโดย:

STAK logo


พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.