ทางเข้าแบบวาล์ว (Valve gate)

หัวฉีดในระบบทางวิ่งร้อนแบ่งออกเป็นหัวฉีดแบบเปิดและแบบปิด
หัวฉีดแบบปิดสามารถเปิดและปิดได้ด้วยกลไกของวาล์ว โดยใช้เข็มเหล็กเป็นตัวเปิดและปิด จึงเรียกว่า ทางเข้าแบบวาล์ว
เข็มจะถูกดันให้ราบเสมอกับทางเข้าในขณะปิด ทำให้มีเพียงรอยวงกลมขนาดเล็กของเข็มเกิดขึ้นที่ผิวชิ้นงาน
วาล์วสามารถควบคุมในช่วงการเติมเต็มและการอัดของกระบวนการฉีดขึ้นรูป

ทางเข้าแบบวาล์ว (Valve Gate) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

ทางวิ่งร้อน: การเคลื่อนที่เปิด-ปิดของเข็มที่ทางเข้าแบบวาล์ว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การฉีดแบบเป็นลำดับ (Sequential Injection)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.