เอลิเมนต์สามเหลี่ยม (Triangle Element)

จุด (Node) 3 จุดในระบบพิกัดคาร์ทีเซียนถูกใช้เพื่อสร้างเอลิเมนต์สามเหลี่ยม (หรือเอลิเมนต์สั้น)
เอลิเมนต์ที่เชื่อมต่อกันจะใช้จุดร่วมกัน
เส้นจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งเรียกว่า ขอบเอลิเมนต์
เพื่อให้แน่ใจว่า เมช (Mesh) สำหรับ FEM ถูกต้อง จะต้องไม่ให้จุดของเอลิเมนต์ที่อยู่ติดกัน อยู่บนขอบของเอลิเมนต์ใดเอลิเมนต์หนึ่ง
ลำดับการเลือกจุดเป็นตัวกำหนดทิศทางของเวกเตอร์ตั้งฉากสำหรับเอลิเมนต์สามเหลี่ยม และกำหนดด้านหน้าและด้านหลังของเอลิเมนต์
ต้องตรวจสอบคุณภาพของเอลิเมนต์ทั้งหมดก่อนเริ่มการจำลอง

เอลิเมนต์สามเหลี่ยม (Triangle Element)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เอลิเมนต์ถูกสร้างจากจุด 3 จุด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ทรงสี่หน้า (Tetrahedron)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.