ความเบี่ยงเบนจากการหมุนทั้งหมด (Total runout)

ความคลาดเคลื่อนรูปทรงคือ ความเบี่ยงเบนในแนวแกนหรือรัศมีของทุก ๆ จุดของผิวควบคุม
เมื่อชิ้นงานหมุนรอบแกน จะต้องมีการกำหนดแกนอ้างอิงเสมอ

ความแตกต่างระหว่างค่าความเบี่ยงเบนจากการหมุนทั้งหมดในแนวรัศมีกับแนวแกนคือ

ค่าความเบี่ยงเบนจากการหมุนทั้งหมดในแนวรัศมี = พิกัดความคลาดเคลื่อนความเบี่ยงเบนจากการหมุนทั้งหมด
ในกรณีนี้ขอบเขตพิกัดความคลาดเคลื่อนจะถูกควบคุมโดยทรงกระบอกสองกระบอก
ซึ่งมีรัศมีต่างกันในระยะที่กำหนดและขนานไปกับแกนอ้างอิง

ค่าความเบี่ยงเบนจากการหมุนทั้งหมดในแนวแกน = พิกัดความคลาดเคลื่อนความเบี่ยงเบนจากการหมุนทั้งหมด
เกิดจากระนาบคู่ขนานมีระยะห่างตามที่กำหนดและตั้งฉากกับแกนอ้างอิง
เป็นขอบเขตพิกัดความคลาดเคลื่อน

ความเบี่ยงเบนจากการหมุนทั้งหมด (Total runout)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การประกันคุณภาพ: ผิวควบคุมจะต้องอยู่ภายในส่วนต่างรัศมีของสองทรงกระบอกที่ระยะ 0.2 มม.

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

ความเบี่ยงเบนจากการหมุนแต่ละระนาบ (Circular runout)
ความเป็นทรงกระบอก (Cylindricity)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.