ยางเทอร์โมพลาส (TPE)

พอลิเมอร์เอนกประสงค์ที่มีความสามารถในการขึ้นรูปแบบเทอร์โมพลาส และความยืดหยุ่นคล้ายยาง เรียกว่า TPE (ยางเทอร์โมพลาสติก)
ลักษณะเหมือนกับเทอร์โมพลาสที่สามารถหลอมเหลวและขึ้นรูปใหม่ได้ ผ่านกระบวนการที่ให้ความร้อน
TPE ถูกใช้ในการผลิต พื้นในห้องน้ำ, ตัวเรือน (ที่จับนุ่ม), ด้ามจับ ฯลฯ

TPEมีหลายกลุ่ม เช่น TPE-s, TPE-o, TPV, TPU, TPE-E, TPA, และ TPZ

ยางเทอร์โมพลาส (TPE) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

พลาสติก: โครงสร้างโมเลกุลของ TPE

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

เทอร์โมพลาส (Thermoplast)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.