ปลอกนำฉีด (Sprue Bushing)

ในกระบวน การฉีดขึ้นรูป ของหลอมไหลถูกส่งออกมาจาก หัวเครื่องฉีด ไปยังปลอกนำฉีด และผ่าน ระบบทางวิ่ง หรือเข้าสู่ โพรงแบบ
หัวฉีดของเครื่องฉีดจะกดไปที่ปลอกนำฉีด เพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหล รัศมีของปลอกนำฉีดต้องมีขนาดใหญ่กว่าหัวฉีดอย่างน้อย 1 มม.
ปลอกนำฉีดมีทั้งแบบไม่มีรัศมี และแบบมีรัศมีที่มีขนาดตั้งแต่ 15.5 มม. ถึง 40.0 มม.
หากปลายปลอกนำฉีดส่วนล่างมีลักษณะเป็นโครงร่าง จะต้องมีการกำหนดตำแหน่งเพื่อป้องกันการหมุน ซึ่งสามารถทำได้โดยการใช้สลัก หรือตัดเฉือนด้านข้างให้เรียบ

ปลอกนำฉีด (Sprue Bushing)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

แม่พิมพ์ฉีด: ปลอกนำฉีดพร้อมรูเจาะสำหรับสลัก เพื่อป้องกันการหมุนตัว

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การออกแบบแม่พิมพ์ (Mold Design)
ตัวกำหนดศูนย์กลาง (Centering)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.