การ์ดเครือข่าย (Network card)

เพื่อให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอุปกรณ์อื่นได้ ต้องมีส่วนประกอบพิเศษ
ในคอมพิวเตอร์ส่วนประกอบนี้เรียกว่า การ์ดเครือข่าย
ข้อมูลถูกส่งและรับผ่านสายสัญญาณ
เพื่อให้การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์มีความเสถียร จึงเลือกใช้สายที่เรียกว่า Ethernet
ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการ์ดเครือข่าย และคุณภาพของสายสัญญาณ

การ์ดเครือข่าย (Network card)  ในอุตสาหกรรมพลาสติก

เทคโนโลยีอัตโนมัติ: ภาพการ์ดเครือข่ายทั่วไป

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

สวิตซ์ (Switch)
รีพีตเตอร์ (Repeater)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.