ซอฟต์แวร์แสดงผลจำลอง (Moldex3D Viewer)

การใช้ซอฟต์แวร์แสดงผลจำลอง (Moldex3D Viewer) เป็นสิ่งจำเป็นในการดูผลลัพธ์จาก
การจำลองการฉีดขึ้นรูปด้วย โมลเด๊กซ์ทรีดี (Moldex3D)
ซึ่งสามารถตรวจสอบวัสดุที่ใช้และค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการได้
นอกจากนี้ ยังมีมุมมองที่หลากหลาย เช่น การแบ่งส่วน iso-surfaces และอัตราส่วนต่าง ๆ
เพื่อช่วยให้แปลความหมายของผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง
และสามารถสร้างภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งสำหรับการนำเสนอได้อย่างง่ายดาย

ซอฟต์แวร์แสดงผลจำลอง (Moldex3D Viewer) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

การจำลอง: ซอฟต์แวร์แสดงผลจำลอง (Moldex3D Viewer) ทำให้คุณสามารถดูผลลัพธ์จากการจำลองการฉีดขึ้นรูปได้อย่างอิสระ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.