Molded Interconnected Device (MID)

หากมีการรวมกันของฟังก์ชันอิเล็กทรอนิกส์ ทางการมองเห็นและทางกล
เป็นชิ้นงานหนึ่งชิ้นเรียกว่า ชิ้นงาน MID
MID ย่อมาจาก Molded Interconnect Device ส่วนหลักของชิ้นงานผลิตจากวัสดุ เทอร์โมพลาส
ที่มีส่วนผสมของสารเติมแต่ง ทำให้เกิดเป็นฟังก์ชันทางกลและการมองเห็น
หลังจากกระบวนการผลิตส่วนหลักคือ กระบวนการกระตุ้นสารเติมแต่ง
เพื่อเตรียมชิ้นงานสำหรับการ metallisation ในกระบวนการถัดไป
กระบวนการ metallisation คือ การสร้างวงจรไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
และกระบวนการสุดท้ายคือ การประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับวงจรไฟฟ้า เกิดเป็นฟังก์ชันอิเล็กทรอนิกส์
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยี MID ส่วนมาก คือ เสาอากาศสำหรับการสื่อสารแบบเคลื่อนที่

Molded Interconnected Device (MID) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

คุณภาพ: ตัวอย่างชิ้นงาน MID ที่มีหลอด LED แสดงผลและเซ็นเซอร์

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

Miniaturization

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.