ด้านหน้าของหลอมไหล (Melt Front)

ในกระบวนการฉีดขึ้นรูป พลาสติกเหลวถูกฉีดเข้าไปเพื่อเติมเต็มระบบป้อนและ โพรงแบบ
ด้านหน้าของหลอมไหลแสดงแนวการเคลื่อนที่ของพลาสติกเหลวขณะเติมเต็มภายในแม่พิมพ์ ซึ่งช่วยประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับการฉีดเติมเต็มแม่พิมพ์ ตัวอย่างเช่น ตำแหน่ง การอั้นอากาศ และ รอยประสาน

ด้านหน้าของหลอมไหล (Melt Front) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

คุณภาพ : การเปลี่ยนแปลงในแต่ละสีบ่งบอกถึงด้านหน้าของหลอมไหลในแต่ละช่วงเวลา

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

การฉีดแบบเป็นลำดับ (Sequential Injection)

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.