การจำลองการฉีดขึ้นรูป (Injection Molding Simulation)

การแสดงผลของกระบวนการฉีดขึ้นรูปในทางทฤษฎีเรียกว่า การจำลองการฉีดขึ้นรูป
ซึ่งถูกใช้เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงแบบงาน แม่พิมพ์ และกระบวนการให้เหมาะสม
ทำให้สามารถเปรียบเทียบแบบแม่พิมพ์ที่แตกต่างกันที่ต้นทุนต่ำ เพื่อเลือกใช้แบบแม่พิมพ์ที่ดีที่สุด
การปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมตั้งแต่การจำลองนั้น ช่วยลดการใช้วัสดุและเวลาในการทดลองแม่พิมพ์
นอกจากนี้ในการวิเคราะห์หาข้อผิดพลาด การจำลองการฉีดขึ้นรูปสามารถหาค่าพารามิเตอร์ที่มีผลกระทบมากที่สุด ผ่านการใช้ DoE

การจำลองการฉีดขึ้นรูป (Injection Molding Simulation) ในอุตสาหกรรมพลาสติก

คุณภาพ: ผลลัพธ์จากการจำลองการฉีดขึ้นรูปแสดงการฉีดเติมเต็มที่ไม่สมดุลและเกิดการอั้นอากาศ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

พจนานุกรมอุตสาหกรรมพลาสติกจัดทำโดย PLEXPERT Canada Inc.